Lääkehoito yksiköissä perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka on osa terveydenhuoltolain 8 §:ssä säädettyä laatu– ja potilasturvallisuussuunnitelmaa (Turvallinen lääkehoito -opas, THL 2015). Lääkehoitosuunnitelmassa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaan yksikön lääkehoitoa toteutetaan. Organisaation ja yksikön johdon tehtävä on varmistua siitä, että toiminta on lain ja ohjeistusten mukaista, työntekijöiden osaaminen on varmistettu ja asiakkaat saavat parasta mahdollista tukea ja hoitoa.

Turvallisen lääkehoidon perusta on osaaminen. Meidän tehtävämme on tukea tätä osaamista. Yhdessä yksikön johdon ja työntekijöiden kanssa varmistamme, että asiakkaat terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköissä saavat turvallista ja laadukasta lääkehoitoa.

LAATU FARMA OY

Heräsikö kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä!

YHTEYSTIEDOT